Ovini® - ovčia farma novej generácie Ovini®
Produkty
Ovčia farma Ovini®, s. r. o. je popredný dodávateľ kvalitného ovčieho a jahňacieho mäsa, surového mlieka a genetického materiálu. Špecializujeme sa na produkciu jahniat s optimálnou jatočnou hmotnosťou. Jedným zo základných cieľov našej spoločnosti je sústavné zvyšovanie kvality vo všetkých činnostiach. V prvom rade to je výroba zdraviu neškodných a bezpečných potravín.
Podporujeme hygienické programy a programy zamerané na riešenie otázok alergénov a geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Naše jatočné zvieratá pochádzajú výlučne z vlastných chovov a sú voľne ustajnené. Chov hospodárskych zvierat podlieha prísnej veterinárnej kontrole zootechnikov a kontrolných orgánov štátnej správy. Ponúkame ovce a jahňatá zo základného stáda kombinovaného plemena v celkovom počte 2 000 kusov.

Ovčie a jahňacie mäso

jahňacie mäso
- jatočné jahňa - veľkonočné v kategórii 6 - 12 kg
- jatočné jahňa - intenzívne v kategórii 12 - 15 kg
- jatočné ovce v kategórii 50 - 60 kg

Živé zvieratá

cigája - plemenný baran
- jarka v kategórii 40 - 45 kg
- jahňa v kategórii 12 - 20 kg

exportné objemy predstavujú viac ako 1 500 kusov zvierat ročne


Mlieko

ovčie mlieko

dodávame surové ovčie mlieko vysokej kvality v objeme 90 000 litrov ročne

 

Vlna

ovčia vlna

produkcia vlny sa pohybuje v objeme okolo 4 000 kg za rok

 Vlastnosti jahňacieho mäsa

jahňacie mäsoJahňacie mäso je charakteristické ľahkou stráviteľnosťou, priaznivým podielom tuku a bielkovín, nižším obsahom energie a nižším obsahom cholesterolu.
Ovčie mäso sa hodnotí ako jemne vláknité a to hlavne u jahniat, u ktorých je hrúbka svalových vláken polovičná (22 µm). S narastajúcim vekom sa zvyšuje hrúbka i počet priečnych väzieb kolagénnych bielkovín a dochádza tým k zvyšovaniu tuhosti, tvrdosti a k strate jemnosti a krehkosti mäsa. Zmienené vlastnosti bielkovín jahňacieho mäsa sú podstatou jeho výbornej stráviteľnosti.

Mäso oviec neprerastá tukom, ale svaly sú ním obklopené. Chutnosť a vôňa jahňacieho a ovčieho mäsa je ovplyvňovaná najmä prítomnosťou a množstvom tuku. Vyššie množstvo tuku u dospelých zvierat a jeho typické senzorické vlastnosti sú príčinou menšej obľuby u spotrebiteľov.
Charakteristická príchuť ovčieho tuku a následne mäsa sa pripisuje prítomnosti kyseliny 4-metyloktanovej, avšak podieľajú sa na nej aj ďalšie zlúčeniny. Pokiaľ pred úpravou odstránime viditeľný tuk, tak hlavne u jahňacieho mäsa sa s nepríjemnými vlastnosťami mäsa nestretneme.
Slabo čpavkovitá vôňa môže byť spôsobená nevhodným spôsobom ustajnenia. Farba mäsa je závislá na veku jedinca a s pribúdajúcim vekom naberá na intenzite. V najvyššej nákupnej triede jahniat sa uvádza farba svetlo ružová.

Ovini®, s. r. o., Lazovná 14614/71 974 01 Banská Bystrica - tel.:+421 918 124 533, +421 903 527 068 - info@ovini.sk