Ovini® - ovčia farma novej generácie Ovini®
Kontakty

Ovini®, s. r. o.

Sídlo:
Lazovná 14614/71
974 01 Banská Bystrica

Miesto podnikania:
Farma Sihla - Drábsko č. 32

IČO: 36058157
DIČ: 2020075959
IČDPH: SK2020075959
číslo účtu: 1672173259/0200 – VÚB, a.s. Banská Bystrica
               4007671964/7500 – ČSOB, a.s. Banská Bystrica

e-mail:
info@ovini.sk

telefón:
+421 918 124 533 (sídlo firmy Banská Bystrica)
+421 48 618 00 92, +421 903 527 068 (farma Sihla - Drábsko)

fax:
+421 48 618 00 92

Ovini® je ochranná známka, podaná na Úrade priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky pod číslom 508-2008
Ovini®, s. r. o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu
v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 8133/S

Ovini®, s. r. o., Lazovná 14614/71 974 01 Banská Bystrica - tel.:+421 918 124 533, +421 903 527 068 - info@ovini.sk