Ovini® - ovčia farma novej generácie Ovini®
Vitajte na stránkach našej spoločnosti!
farma OviniOvčia farma Ovini® je popredný výrobca kvalitného ovčieho mäsa, surového mlieka a genetického materiálu. Špecializujeme sa na produkciu jahniat pre vianočné a veľkonočné trhy s optimálnou jatočnou hmotnosťou.

Našim poslaním je dodávať na trh najkvalitnejšie poľnohospodárske produkty s súlade s princípmi zdravej výživy. Trvalo zvyšujeme kvalitu genetického materiálu nášho chovu. Vychádzame tak v ústrety potriebám tuzemských a zahraničných zákazníkov.

Naším dlhodobým cieľom je stať sa lídrom v oblasti produkcie kvalitného ovčieho a jahňacieho mäsa, ovčieho mlieka a genetického materiálu. Využívame pritom najmodernejšie technológie

Ovini®, s. r. o. získala v roku 2014 certifikát ekologickej výroby a označovania ekologických produktov v rastlinnej aj živočíšnej výrobe pre produkty BIO Seno, BIO Senáž, BIO Ovce a BIO surové ovčie mlieko ... viac >>

      

Naše chovné stáda

cigája Ovčia farma Ovini je situovaná v katastrálnom území obcí Drábsko, Sihla a Lom nad Rimavicou.
Hospodárime na pasienkoch s výmerou 535 ha.

Disponujeme niekoľkými kvalitnými ovčími stádami plemena Cigája v celkovom počte 2 000 kusov. Produkujeme 90 000 litrov mlieka ročne. Na náročné západoeurópske trhy exportujeme ročne viac ako 1200 kusov jatočných jahniat.
Cigája je plemeno s kombinovanou úžitkovosťou, zamerané na produkciu mlieka a jatočných jahniat... viac >>

Naše ocenenia

šampión výstavy Na medzinárodnom veľtrhu Agrokomplex 2014 v hodnotení oviec získala naša spoločnosť v kategórii plemenný baran titul šampión výstavy Agrokomplex 2014. Víťazný baran plemena Cigája bol odchovaný na farme Sihla-Drábsko.
Na medzinárodnom veľtrhu Agrokomplex 2007 v hodnotení oviec získala naša spoločnosť 1. miesto v kategórii plemenný baran
Na medzinárodnom veľtrhu Agro-komplex 2005 v hodnotení oviec získala naša spoločnosť v kategórii plemenný baran titul šampión výstavy. ... viac >>

Ovini®, s. r. o., Lazovná 14614/71 974 01 Banská Bystrica - tel.:+421 918 124 533, +421 903 527 068 - info@ovini.sk