Ovini® - ovčia farma novej generácie Ovini®
O spoločnosti Ovini® s. r. o.

Filozofia a ciele

klasNašim poslaním je dodávať na trh najkvalitnejšie poľnohospodárske produkty v s súlade s princípmi zdravej výživy. Trvalo zvyšujeme kvalitu genetického materiálu nášho chovu. Vychádzame tak v ústrety potrebám tuzemských a zahraničných zákazníkov.

Naším dlhodobým cieľom je stať sa lídrom v oblasti produkcie kvalitného jahňacieho mäsa, ovčieho mlieka a plemenného materiálu. Využívame pritom najmodernejšie technológie a výrobné postupy. Tento cieľ chceme dosiahnuť výberom geneticky najlepších jedincov plemena Cigája a cieľavedomou plemenitbou vytvoriť vysoko výkonný mäsovo mliekový úžitkový typ.

Vytvárame vhodné podmienky pre dlhodobú perspektívu a uplatnenie našich zamestnancov. Budujeme spoločnosť s pozitívnym vplyvom na svoje okolie, životné prostredie a komunity.

Profil

klasyOvčia farma Ovini® je popredný výrobca kvalitného jahňacieho mäsa, surového mlieka a genetického materiálu. Špecializujeme sa na produkciu jahniat pre vianočné a veľkonočné trhy s optimálnou jatočnou hmotnosťou a na šľachtiteľskú činnosť v súlade s chovnými cieľmi podľa plemenných štandardov.

Patríme k popredným chovateľom oviec plemena Cigája na Slovensku. Disponujeme čistokrvným chovom rozdeleným do niekoľkých stád, s celkovým počtom 2 000 kusov.

Spoločnosť Ovini®, s. r. o. je stabilný a spoľahlivý subjekt na trhu s poľnohospodárskymi komoditami. Naše podnikateľské aktivity v súčasnosti kryjeme základným imaním vo výške 348,5 tis. EUR.

V kontexte Národného strategického plánu rozvoja vidieka pre obdobie 2007 ÷ 2013 sa spoločnosť Ovini®, s. r. o. usiluje zlepšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom zvyšovania efektívnosti a kvality výroby, pri zachovaní princípov udržateľného rozvoja a ekologizácie hospodárenia na vidieku.

Spoločnosť Ovini®, s. r. o. je členom skupiny Euro Agri, prostredníctvom ktorej realizujeme svoj export na vyspelé západoeurópske trhy.

Certifikáty a ocenenia

Naša spoločnosť je od roku 2014 držiteľom Certifikátu ekologickej výroby a označovania ekologických produktov v rastlinnej aj živočíšnej výrobe. Certifikát udeľuje inšpekčná organizácia zaoberajúca sa kontrolou a certifikáciou v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Certifikát č. 363/2014 bol vydaný pre produkty BIO Seno, BIO Senáž, BIO Ovce a BIO surové ovčie mlieko.
Dokument v pdf verzii si môžete stiahnuť tu >>... (747 kB)

     

šampión výstavy Na medzinárodnom veľtrhu Agrokomplex 2014 v hodnotení oviec získala naša spoločnosť v kategórii plemenný baran titul šampión výstavy Agrokomplex 2014. Víťazný baran plemena Cigája bol odchovaný na farme Sihla-Drábsko.

Na medzinárodnom veľtrhu Agrokomplex 2007 v hodnotení oviec získala naša spoločnosť 1. miesto v kategórii plemenný baran. Víťazný baran plemena Cigája pochádza z farmy Sihla-Drábsko a dosiahol hmotnosť prevyšujúcu hodnotu 100 kg.

Na medzinárodnom veľtrhu Agrokomplex 2005 v hodnotení oviec získala naša spoločnosť v kategórii plemenný baran titul šampión výstavy. Víťazný baran plemena Cigája bol odchovaný na farme Sihla-Drábsko.


Ovini® je ochranná známka, podaná na Úrade priemyselného vlastníctva SR pod číslom POZ 508-2008.

Ovini®, s. r. o., Lazovná 14614/71 974 01 Banská Bystrica - tel.:+421 918 124 533, +421 903 527 068 - info@ovini.sk